supplier-quality-management

آشنایی با شغل کارپرداز

تعریف شغل:
مسئول خرید وسایل و ملزومات لازم برای سازمان یا موسسه مربوط.
شرح وظایف و مسئولیتهای اصلی شغل:
استعلام بهای اجناس قبل از خرید، دریافت درخواستهای خرید از مقام مافوق و اخذ صورت حساب مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع.

وظایف:
تهیه برگ استعلام بها و تکمیل جدول مقایسهای مربوطه.
استعلام حداقل بهای اجناس پیش از خرید و گزارش به سرپرست مربوطه .
بدست آوردن آگاهی دقیق از نرخ و تخفیف اجناس جهت اطمینان از برابربودن با مشخصات خواسته شده .
گزینش وانتخاب کالای مرغوب واستاندارد برای خریداری .
تهیه نمونه کالا وارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات .
فراهم نمودن ترتیب حمل اجناس خریداری شده به دانشکده .
تحویل اجناس خریداری شده به انبار دانشکده ویاواحد درخواست کننده و دریافت رسید .
تهیه فهرست وقیمت پرداختی کالاها ومواد خریداری شده و بررسی انطباق اسناد با فاکتور خرید .
دریافت تأییدیه از متصدیان فنی مبنی بر انطباق کیفیت اجناس خریداری شده با برگ درخواست .
تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور .
ارائه اسناد ودریافت مجدد تنخواهگردان .
تسویه حساب تنخواه دریافتی در هر سال .
تهیه گزارش های لازم .
انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق
اهمیت و ضرورت شغل:
جهت خرید اجناس با کیفیت بالا و با نازلترین قیمت وجود این شغـــل در هر سازمان ضروری است.
مدارک تحصیلی مورد نیاز برای احراز شغل: دیپلم.
مهارتها، تجارب و دورههای آموزشی ویژه برای احراز شغل:
گذراندن ۸۰ ساعت دوره کارپردازی که از طرف سازمان مربوط برگزار میشود همزمان با صدور حکم استخدام رسمی ضروری است.
شرایط محیط کار:
قسمتهای اداری این کار در محیط سرپوشیده انجام میشود، ولی خرید اجناس مستلزم حضور در فضای باز در ساعات کاری است.
وسایل و ابزار مورد نیاز برای انجام دادن شغل:
وسیله نقلیه مناسب، تلفن، موبایل و امکانات مالی جهت خرید.
خصوصیات جسمانی و تواناییهای بدنی لازم برای انجام دادن شغل:
قدرت و سلامت جسمانی، مقاومت در برابر خستگی.
معلولیتهای بیاثر در انجام دادن شغل:
هیچ نوع معلولیتی پذیرفته نیست.
خصوصیات روانی و توانمندیهای لازم برای انجام دادن شغل:
استعداد کلامی، سرعت عمل، تمرکز و دقت حواس و حافظه خوب.
رغبتهای مورد نیاز برای انجام دادن شغل:
عالقه به امور اداری و تجاری.
ویژگیهای شخصیتی لازم برای انجام دادن شغل:
قبول مسئولیت، توانایی کار در شرایط دشوار و برخورد مناسب و رفتار مطلوب.
محلهای اشتغال و استخدام:
موسسه ها و سازمانهای دولتی و غیردولتی.
جنبه های مالی و حقوقی:
در سازمانهای دولتی پرداخت حقوق تابع قانون استخدام کشوری است و شاغلان از حد متوسط حقوق ثابت اولیه و مزایا و فوق العاده شغل مانند بیمه های درمانی، بازنشستگی، حق عیال و اولاد برخوردار هستند. در موسسه های خصوصی هم پرداخت حقوق تابع قرارداد فیمابین و قانون وزارت کار است.
شرایط اتقاء:
در ازای هر ۴ سال خدمــــــت یک گروه و در مقابل انجام خدمات برجسته و کسب حداکثر نمره ارزشیـــــابی در سه سال متوالی یک گروه تشویقی اعطاء خواهد شد.
نحوه استخدام و ورود به شغل:
از طریق آگهی جراید یا مراجعه مستقیم به سازمانها و کارفرمایان.
ارتباطهای شغلی:
با مقامات مافوق جهت دریافت لیست ملزومات و فروشندگان کالاهای مختلف جهت خرید وسایل در ارتباط است.
مطلوبیتها:
تأمین نیازمندیهای افراد و سازمانها.
محدودیتها:
کار مالی معمولا به دقت زیادی نیاز دارد و ممکن است در صورت عدم دقت شخص مجبور به جبران خسارت شود.
آینده شغل:
از نظر شرایط اقتصادی و اجتماعی در حد متوسط است.
مراحل و جریان یک روز عادی برای شغل:
دریافت لیست ملزومات مورد نیاز از اداره یا موسسه ذیربط و مراجعـــــه به فروشگاههای مورد نظر جهت استعلام قیمتها، پیدا کردن اجناس مورد نظـــر با مناسبترین قیمت و خرید آن و تحویل به اداره مربوط.
محل و راههای کسب اطالعات بیشتر درباره شغل:
مراجعه به واحدهای کارگزینی و تدارکات کلیه سازمانها و موسسه ها و گفتگو با کارپردازان باتجربه.
توصیه ها و پیشنهادهای الزم برای داوطلبان ورود به این شغل:
توصیه میشود افرادی این شغل را برگزینند که در امور مالی و محاسباتی دارای علاقه و توانایی باشند.

منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *